ALV 17 mei 2022

17 mei 2022

Op 17 mei 2022 heeft digitaal (via Zoom) de ALV plaatsgevonden. De stukken hiervan zijn terug te vinden op het tabblad ‘Verenigingsdocumenten’.

Naast het officieel inhameren van Gon als voorzitter van het bestuur, een functie die ze al enige tijd ad-interim bekleedde, was er nog een tweede bestuurswissel. Louise van Meeteren legde het stokje neer als algemeen bestuurslid. Wij danken haar zeer voor haar inzet de afgelopen jaren! Susanne Brown heeft het stokje als algemeen bestuurslid overgenomen. Zij zal onder meer zorgen voor een actieve social media presence van ons koor op Facebook en Instagram, in de hoop nieuwe leden te trekken.