Bestuurswisseling

20 februari 2022

Vanwege tijdelijk verblijf in het buitenland en de noodzaak om wat hooi van haar vork te halen is Carola Döpp gestopt als voorzitter. Gon Schiereck is bereid gevonden haar rol over te nemen en is momenteel ad interim voorzitter. Tijdens de aankomende ALV (17 mei a.s.) zal zij ingehamerd worden. Tegenkandidaten kunnen zich voorafgaand aan de ALV nog aanmelden bij het bestuur.

Op 30 maart willen we afscheid nemen van Carola als voorzitter van ons koor. Gon neemt het stokje van haar over (mits er zich nog tegenkadidaten melden).
Omdat Carola er op de ALV niet meer bij kan zijn, willen we de overdracht van het voorzitterschap op 30 maart a.s. vast doen.