Lidmaatschap CLK

20 maart 2022

We hebben ons als koor aangesloten bij de Contactgroep Leidse Koren, het samenwerkingsverband van koren in de Leidse Regio (zie voor het doel van CLK de CLK flyer). Bij de Contactgroep Leidse Koren zijn ruim 50 koren uit de Leidse regio aangesloten. Dat zijn ongeveer 2000 zangers en zangeressen.

CLK streeft ernaar de zangkunst van amateurzangers te bevorderen, de planning van de concerten te coördineren, de samenwerking tussen de koren te bevorderen, informatie over koorzang en gerelateerde zaken uit te wisselen, en gemeenschappelijke belangen te behartigen.

We worden ook op de CLK website vermeld.